Informacja
Usługi w zakresie szacowania nieruchomości są świadczone przez Rzeczoznawcę Majątkowego, posiadającego uprawnienia zawodowe Rzeczoznawcy Majątkowego nr 4798, nadane przez Ministerstwo Infrastruktury oraz obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 

Iwona Małkiewicz  tel. 607 392 305
Rzeczoznawca Majątkowy
Biegły Sądowy z listy Sądu Okręgowego we Włocławku
Członek Toruńskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych


Wycena

 •     gruntów niezabudowanych,
 •     nieruchomości gruntowych zabudowanych,
 •     budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży,
 •     lokali mieszkalnych,
 •     lokali użytkowych,
 •     obiektów przemysłowych, komercyjnych, biurowych,
 •     nieruchomości rolnych,
 •     ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
 •     określenie wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w przypadku jego przekształcania w prawo własności,
 •     analizy i opinie dla potrzeb indywidualnych inwestora.

Odbiorcy wycen

 •     osoby fizyczne,
 •     urzędy państwowe,
 •     banki,
 •     przedsiębiorstwa.

Cele wycen

 •     sprzedaż oraz nabycie nieruchomości,
 •     zniesienie współwłasności,
 •     podział majątku,
 •     postępowanie spadkowe,
 •     zabezpieczenie kredytu hipotecznego,
 •     ustalenia i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste,
 •     ustalenie opłat za dzierżawę, najem, trwały zarząd,
 •     ustalenie opłat planistycznych.

Inne cele wycen

 •     skarbowe,
 •     ubezpieczeniowe,
 •     podatkowe.